Đậu, hạt

Khác

Đậu Cúc Ấn Độ Pinto 1kg

125,000₫
Khác

Đậu Gà Ấn Độ Chick Peas Singh 1kg

105,000₫
Khác

Đậu Lăng Đỏ Ấn Độ Masoor Dal 1kg

95,000₫
Khác

Đậu Lăng Nâu Ấn Độ Brown Lentils 1kg

95,000₫
Khác

Đậu Lăng Vàng Chana Dal Singh 1kg

95,000₫
Khác

Đậu Lăng Vàng Toor Dal Singh 1kg

95,000₫
Khác

Đậu Thận Ấn Độ Kidney Beans 1kg

125,000₫
Khác

Đậu Trắng Nửa Hạt Split Urad Dal 1kg

105,000₫

Sản phẩm đã xem